Uočene slabosti u procesuiranju korupcije u Bosni i Hercegovini – procesnopravni i organizacionopravni aspekti

Iako je Vijeće ministara BiH 2015. godine usvojilo Strategiju za borbu protiv korupcije 2015–2019. i Akcijski plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015–2019. u kojima se upozorava na već poznate pogubne posljedice koruptivnih krivičnih djela, još uvijek postoji niz slabosti i problema u njihovom procesuiranju u BiH.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi
Hajrija Sijerčić-Čolić

Download

Autorica u ovom osvrtu ukazuje na bitne slabosti u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela, i to kako na normativnom i organizacijskom, tako i na praktičnom planu. U radu se tematiziraju i generalni nedostaci u bosanskohercegovačkom krivičnom pravosuđu koji imaju implikacije na procesuiranje korupcije. Naprimjer, davno je primijećeno da je vođenje podataka o različitim aspektima kretanja kriminaliteta u BiH nedovoljno, nepotpuno i neujednačeno i da takvo stanje otežava izvođenje pravilnih zaključaka o fenomenu koruptivnih krivičnih djela.

Stoga za konstruktivnu raspravu o slabostima i problemima u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela, kreiranje strategija za suzbijanje korupcije, odgovarajuće kaznene i, šire, kriminalne politike nije dovoljno da se pažnja usmjeri samo na analizu pravnog okvira, istraživanje sudske prakse ili stavova javnosti, te pisanje sredstava javnog informisanja. Kako autorica sugerira, složena i važna društvena aktivnost suzbijanja i procesuiranja koruptivnih krivičnih djela zahtijeva širenje spektra relevantnih pitanja, a tekst u cjelini nudi okvirne parametre za definiranje takve šire agende u ovoj oblasti. 

Osvrt na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN).


Ova publikacija nastala je uz pomoć Evropske unije i Fonda otvoreno društvo BiH. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za društvena istraživanja Analitika i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije niti Fonda otvoreno društvo BiH.