Krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti: Ključni problemi iz perspektive njegovog procesuiranja u Bosni i Hercegovini

U grupi krivičnih djela protiv službene dužnosti u BiH najveći broj prijava se odnosi na krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlasti. No, prilično su glasne kritike koje ističu da se ova norma izuzetno ekstenzivno primjenjuje, da je neprecizno određena, da se za njom poseže kad nema druge opcije, da su činjenični opisi optužnica i presuda nedovoljno jasni i preopširni, da je potreban oprez i suzdržanost kod primjene ove odredbe, pa čak i da je i samo normiranje ovog djela prevaziđeno.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi
Sabina Sarajlija

Download

Autorica nudi prikaz historijskog razvoja krivičnog djela zloupotrebe položaja i ovlasti, njegovih obilježja, zakonodavnih i praktičnih specifičnosti, te ključnih problema u njegovom otkrivanju i dokazivanju, uz osvrt na sudsku praksu u BiH. U svjetlu značajnih problema u praksi, te osnovanih prigovora da se ovo krivično djelo često i neopravdano koristi kao primarno a ne kao supsidijarno, autorica sagledava i uporednopravna rješenja u zemljama regiona, kao i ideje u stručnoj zajednici o mogućim unaprjeđenjima odredaba o ovom krivičnom djelu. Iako prostora za unaprjeđenje ima, potpuno odustajanje od postojeće inkriminacije nema realnu podlogu i opravdanje, jer nije izvjesno da se drugim inkriminacijama mogu obuhvatiti sva štetna i društveno opasna ponašanja u službi i privredi.

Osvrt na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja “Analitika” i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN).

Ova publikacija nastala je uz pomoć Evropske unije i Fonda otvoreno društvo BiH. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za društvena istraživanja “Analitika” i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije niti Fonda otvoreno društvo BiH.