Nakon donošenja neophodnog zakonodavstva 2002. godine, bivši državni emiter RTCG je transformisan u javni servis. Uprkos novousvojenom zakonu koji je prihvatio principe, standarde i preporuke evropskih aktera, praksa i urednička politika su ostale iste kao i u periodu kada je RTCG bila državna medijska kompanija.

U prvoj polovini 2016, u srpskoj pokrajini Vojvodini, regionalni javni emiter – Radio-televizija Vojvodine – stavljen je pod direktnu političku kontrolu aktuelne vlasti. U Hrvatskoj, članici Evropske unije, javni emiter – HRT – doživio je radikalne smjene ključnog osoblja u menadžmentu i uređivačkim strukturama svega nekoliko mjeseci nakon održanih parlamentarnih izbora na kraju 2015. godine.

Skorašnje debate najviše se tiču transparentnosti i pristupa kako primarnim podacima koje istraživači prikupljaju, tako i sekundarnim izvorima koje koriste u svom radu. Još jedan važan faktor je da mnogi od vodećih naučnih časopisa u oblasti političkih nauka ažuriraju svoje standarde kako bi odražavali principe o sirovim podacima i replikabilnosti.

Mnoge institucije posvećene društvenim istraživanjima[i], osobito one posvećene istraživanjima koja ovise o ljudskoj participaciji, redovno objavljuju i unapređuju svoje etičke standarde.