Kvalitet odgovora pravosuđa u Bosni i Hercegovini na korupciju: Ključni nalazi trogodišnjeg monitoringa i analize

Ovaj tekst prezentira neke od najvažnijih nalaza trogodišnjeg monitoringa i analize rada pravosuđa na svim nivoima u BiH na procesuiranju koruptivnih krivičnih djela. Nalazi su objedinjeni za sve tri godine za koje je monitoring obavljen kako bi se omogućilo jednostavnije uočavanje trendova po bitnim aspektima rada pravosuđa u BiH u ovoj oblasti.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi

Download

Sukcesivni nalazi monitoringa odgovora pravosuđa na korupciju u BiH u 2015, 2016. i 2017. godini sugeriraju određene trendove i identifikuju bitne izazove u radu pravosuđa u ovoj oblasti. Slika koja se dobije sagledavanjem navedenih nalaza je mješovita – u nekim segmentima se bilježi napredak, dok je po čitavom nizu kategorija zabilježen pad kvaliteta rada pravosuđa u domenu procesuiranja koruptivnih krivičnih djela.

Publikaciju na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN).

Ova publikacija nastala je uz pomoć Evropske unije i Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za društvena istraživanja Analitika i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije niti Fonda otvoreno društvo BiH.