Kvalitet odgovora pravosuđa BiH na korupciju: preliminarni nalazi

Rezultati istraživanja, predstavljeni u ovoj publikaciji, pokazuju da odgovor pravosuđa na korupciju u BiH nije adekvatan.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi

Download

Uprkos značajnoj ulozi pravosuđa u borbi protiv korupcije, istraživanja i izvještaja koji se bave problematikom procesuiranja koruptivnih krivičnih djela u BiH nema mnogo. Otežavajuća okolnost u tom smislu je neujednačenost statističkih podataka o radu sudova i tužilaštava u ovoj oblasti, ali i nedosljedna primjena proaktivne transparentnosti tih institucija. Analiza pokazuje da kvalitet sudskih i tužilačkih akata u BiH, kao neizostavna komponenta efikasnosti pravosudnih institucija, nije na zadovoljavajućem nivou, barem kada je riječ o koruptivnim krivičnim djelima.

Policy brief možete preuzeti OVDJE.

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja “Analitika” i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN).

Ova publikacija nastala je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za društvena istraživanja “Analitika” i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.