Uloga religije u društvima zapadnog Balkana

Izvještaj sa konferencije (Tirana, 11-12. jun 2019. godine)

Download

Konferencija je okupila vjerske lidere, donosioce odluka, predstavnike akademske zajednice i nevladinog sektora, i poslužila je kao platforma za konstruktivan dijalog o ulozi religije u pluralnim društvima zapadnog Balkana.

Ovaj skup bio je prilika da neki od ključnih aktera u ovoj oblasti u regionu razmijene mišljenja i iskustva o ključnim izazovima, ali i neiskorištenom potencijalu, kada je riječ o pozitivnom doprinosu religije demokratskim procesima na ovom prostoru. Tri sesije konferencije ponudile su okvir za diskusiju o čitavom nizu pitanja koja se tiču odnosa između vjerskih zajednica i države, ali i njihove uloge i odgovornosti u unaprjeđenju ukupnog stanja u društvima zapadnog Balkana, naročito u kontekstu suživota i tolerancije, te jačanja napora i rezultata na planu pomirenja.

U okviru skupa je, pored ostalog, naglašeno da religija ima relativno značajan utjecaj u većini društava zapadnog Balkana, ali da se tek očekuje značajnija i aktivnija uloga vjerskih lidera u smislu punog doprinosa razvoju pozitivnih društvenih vrijednosti i praksi u aktuelnim okolnostima. Regionalna saradnja i izgradnja mira prepoznate su kao oblasti u kojima vjerske zajednice mogu učiniti mnogo više, posebno u saradnji sa civilnim društvom i mladima. Na kraju, posebno je naglašena potreba intenziviranja saradnje svih aktera u kontekstu borbe protiv zloupotrebe religije u političke svrhe, štetnih stranih utjecaja, te nasilnog ekstremizma i radikalizma.

Izvještaj na jezicima BiH dostupan je OVDJE

Ovu regionalna konferencija organizovana je u okviru projekta: Istraživanje uloge religije u društvima Zapadnog Blkana, koji implementiraju Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Albanije, Beogradska otvorena škola iz Srbije, Institut za društvene i humanističke nauke Skoplje (ISSHS) iz Republike Sjeverne Makedonije, te Centar za društvena istraživanja Analitika iz Bosne i Hercegovine, a uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Holandije.