PolicyHub: Istraživanjem do boljih politika

PolicyHub program, i web portal www.policyhub.net izraz su našeg uvjerenja da istraživanja treba da igraju ključnu ulogu i imaju fundamentalan značaj za donošenje i implementaciju javnih politika koje odgovaraju potrebama građana, te tako direktno doprinose razvoju boljeg, na znanju zasnovanog društva. 

Više

Javna uprava

Program Reforma javne uprave usmjeren je na unaprjeđenje efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti javne administracije, te pružanje poticaja za uključivanje građana u procese donošenja odluka, u skladu sa idejama dobre uprave.

Više

Javne komunikacije

Cilj programa Javnih komunikacija je predstavljanje politika koje unaprjeđuju mehanizme komunikacije i interakcije između građana sa jedne i vlasti/javne administracije sa druge strane, kreirajući uslove za inkluzivnu, deliberativnu politiku osjetljivu na potrebe građana.

Više

Javno pravo

Program Javnog prava i ljudskih prava ima za cilj da podržava uvođenje politika koje će pomoći da se unaprijedi poštivanje i provođenje ljudskih prava, sa posebnim naglaskom na status marginaliziranih grupa i manjina.

Više