Preporuke za jačanje nezavisnosti javnih radiotelevizijskih servisa u Republici Srbiji

U fokusu ovog policy briefa su preduvjeti za garantovanje institucionalne nezavisnosti javnih RTV servisa u Republici Srbiji, uzimajući u obzir važne kontektstualne faktore, poput rastućih političkih pritisaka i finansijske nestabilnosti.  

Teme: Institucionalno komuniciranjeDemokratizacija i mediji
Davor MarkoRade Veljanovski

Download

Javni RTV servisi u Republici Srbiji suočavaju se s rastućim političkim pritiscima i finansijskom neizvjesnošću. Takvo stanje ugrožava njihovu institucionalnu nezavisnost i kvalitet programa, te utječe na povjerenje građana u javne RTV servise. Kako bi javni RTV servisi bili u stanju ispuniti svoju misiju, moraju postojati snažnije garancije njihove institucionalne nezavisnosti, adekvatan model finansiranja, te transparentan process imenovanja članova njihovih upravnih tijela. Pored toga, javni RTV servisi moraju postati odgovorniji prema građanima Srbije.  

Policy brief na engleskom jeziku je dostupan OVDJE.

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta “Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija”, koji izučava poziciju, ulogu, funkcionisanje i perspektive razvoja javnih radiotelevizijskih servisa u sedam zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se javni emiteri razvijali i ulogu koju je Evropska unija odigrala u ovim procesima. Projekat implementira Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Univerzitetom u Fribourgu.

Projekat finansira Švicarska nacionalna fondacija za nauku, u okviru SCOPES programa naučne saradnje između Istočne Evrope i Švicarske (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland).