Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji

Ova studija razmatra status, ulogu i glavne izazove reforme javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji. Nakon tekućih rasprava o ulozi javnih radiotelevizijskih servisa u promjenjivom okruženju, utvrđeno je da su rasprave o statusu, ulozi i budućnosti javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji daleko iza onih na globalnoj razini.

Teme: Institucionalno komuniciranjeDemokratizacija i mediji
Davor Marko

Download

Studija pokušava dati odgovor na sljedeća tri pitanja. Prvo je vezano za trenutni rad javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji, uzimajući u obzir njezinu regulaciju, status, model financiranja i kvalitetu programa. Drugo procjenjuje cijeli proces kreiranja medijske politike i zakona koji reguliraju status javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji, uključujući i sudionike u tom procesu, njihove odnose i utjecaje. Posljednje pitanje se bavi glavnim izazovima javnih radiotelevizijskih servisa u Srbiji u pogledu inovativnosti tehnologije i digitalizacije, korištenja novih medija i odnosa javnih radiotelevizijskih servisa s publikom.

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta “Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija”, koji izučava poziciju, ulogu, funkcionisanje i perspektive razvoja javnih radiotelevizijskih servisa u sedam zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se javni emiteri razvijali i ulogu koju je Evropska unija odigrala u ovim procesima. Projekat implementira Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Univerzitetom u Fribourgu.

Projekat finansira Švicarska nacionalna fondacija za nauku, u okviru SCOPES programa naučne saradnje između Istočne Evrope i Švicarske (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland).