Rezultati ankete: Nastavljen trend nepovjerenja građana u političke partije i institucije vlasti u Bosni i Hercegovini

Analitika već treću godinu provodi istraživanje o povjerenju građana u institucije vlasti, političke aktere i druge organizacije u BiH.

Teme: Uprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje

Download

Slično rezultatima iz prethodnih godina, istraživanje provedeno u 2015. godini je pokazalo da građani u Bosni i Hercegovin najmanje vjeruje političkim strankama. Rezultati takođe ukazuju na nizak stepen povjerenja građana prema institucijama izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima vlasti.

S druge strane, religijske institucije, neprofitne organizacije i komunalna preduzeća uživaju značajno povjerenje građana.

Istraživanje je obavljeno u novembru 2015. godine u saradnji sa agencijom za istraživanje tržišta Mareco Index BiH.

Anketa je provedena u sklopu projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: pravo da znam u Jugoistočnoj Evropi“ koji finansira Evropska unija.