Rezultati ankete: Visok stupanj nepovjerenja u političke partije i institucije vlasti u Bosni i Hercegovini

Analitika je provela istraživanje o povjerenju građana u institucije vlasti, političke aktere i druge organizacije u BiH.

Teme: Uprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje

Download

Rezultati ankete pokazuju da velika većina građana BiH ne vjeruju političkim partijama i institucijama vlasti na kantonalnom, entitetskim i državnom nivou. Istovremeno, građani imaju nešto više povjerenja u institucije, organizacije i preduzeća koja građanima pružaju osnovne usluge ili sa kojima imaju više direktnog kontakta, poput medija, organizacija koje pružaju humanitarnu pomoć, policije, vojske, i komunalnih preduzeća.

Kada je riječ o organima vlasti, nepovjerenje je veće što je viši nivo vlasti o kojem je riječ. Ovi rezultati slični su rezultatima ranijih istraživanja koje je provodila Analitika, i ukazuju na kontinuirano visok stepen nepovjerenja u donosioce odluka i političke partije u BiH.

Ovo su neki od naznačajnijih rezultata ispitivanja povjerenja građana u institucije vlasti, političke aktere i druge organizacije u BiH. Istraživanje je obavljeno u julu 2014. godine u saradnji sa agencijom za istraživanje tržišta Mareco Index BiH, a u sklopu projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: pravo da znam u Jugoistočnoj Evropi“ koji finansiraju Evropska unija i Fond otvoreno društvo BiH.

Publikaciju na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.