Fakti

Skrb o skrbnicima: Analiza politika neformalne njege u Bosni i Hercegovini

2016

S obzirom na nerazvijenost i brojne nedostatke u formalnom sistemu dugoročne njege u Bosni i Hercegovini (BiH), koji se prvenstveno ogledaju u ograničenom pristupu uslugama i nedostatnim novčanim davanjima korisnicima, teret skrbi o osobama kojima je potrebna dugoročna njega uglavnom je prebačen u sferu neformalne njege. Uprkos tome, neformalni njegovatelji su potpuno zanemareni u politikama dugoročne njege i nemaju nikakvu podršku – u vidu usluga ili novčane kompenzacije – koji bi olakšali zadatak pružanja njege ili poboljšali blagostanje neformalnog njegovatelja.

Fakti

Primjena standarda proaktivne transparentnosti u institucijama BiH: Nekoliko primjera dobre prakse

Unatoč generalno lošim rezultatima kada je riječ o proaktivnoj transparentnosti institucija na nivou BiH, istraživanje Analitike je pokazalo da ipak postoje određene institucije koje su uspostavile dobre prakse u ovom domenu. 

Fakti

Rezultati istraživanja o proaktivnoj transparentnosti javnih institucija u Bosni i Hercegovini

2016

Analitika je u maju 2016. godine provela istraživanje čiji je cilj bio utvrditi stepen proaktivne transparentnosti javnih institucija na državnom nivou Bosne i Hercegovine.

Fakti

Poreski klin u Bosni i Hercegovini

2015

Fakti Analitike donose pregled visine poreskoga klina u BiH i karakteristike njegove progresivnosti u dva entiteta, te komparaciju visine poreskoga klina u BiH sa prosječnom visinom poreskoga klina u zemljama članicama OECD-a.

Fakti

Politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini

2015

Fakti Analitike sumiraju neke od rezultata istraživanja provedenog za potrebe studije Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi u oblasti politika zapošljavanja.

Fakti

Rezultati ankete: Nastavljen trend nepovjerenja građana u političke partije i institucije vlasti u Bosni i Hercegovini

2015

Analitika već treću godinu provodi istraživanje o povjerenju građana u institucije vlasti, političke aktere i druge organizacije u BiH.

Fakti

Rezultati ankete: Visok stupanj nepovjerenja u političke partije i institucije vlasti u Bosni i Hercegovini

2014

Analitika je provela istraživanje o povjerenju građana u institucije vlasti, političke aktere i druge organizacije u BiH.

Fakti

Rezultati istraživanja: Dostupnost informacija na službenim web - prezentacijama javnih organa Bosne i Hercegovine

2014

Analitika je izvršila analizu službenih web-prezentacija 66 javnih organa Bosne i Hercegovine sa ciljem utvrđivanja razine transparentnosti, odnosno dostupnosti javnih informacija.

Fakti

Rezultati ankete: građani ne vjeruju institucijama vlasti i političkim partijama u BiH

2013

 Analitika je objavila rezultate ankete o povjerenju građana u institucije vlasti, političke aktere i druge organizacije u BiH. 

Fakti

Odnos javnosti prema principima Partnerstva za otvorenu vlast u BiH

2013

Analitika je provela anketu na reprezentativnom uzorku u BiH s ciljem da se ispitaju stavovi i iskustva građana kada je riječ o nekim od osnovnih principa “Partnerstva za otvorenu vlast”.