Rezultati ankete: građani ne vjeruju institucijama vlasti i političkim partijama u BiH

 Analitika je objavila rezultate ankete o povjerenju građana u institucije vlasti, političke aktere i druge organizacije u BiH. 

Teme: Uprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje

Download

Anketa, između ostalog, pokazuje da velika većina građana BiH uopće nema povjerenja u institucije vlasti i političke partije. Pored toga, građani BiH imaju nizak stepen povjerenja u sudove i revizorske institucije.

Sa druge strane, građani imaju nešto više povjerenja u institucije i organizacije koje pružaju osnovne usluge, poput informiranja, komunalnih usluga, sigurnosti i humanitarne pomoći.

Ovo je dio istraživanja sprovedenog sa ciljem da se ispitaju stavovi i iskustva građana kada je riječ o nekim od osnovnih principa “Partnerstva za otvorenu vlast“. Istraživanje je provedeno u maju 2013. godine u suradnji sa agencijom Prizma, a u sklopu projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: pravo da znam u Jugoistočnoj Evropi“ koji finansiraju Evropska unija i Fond otvoreno društvo BiH.