Razvoj funkcionalnih medijskih institucija na Zapadnom Balkanu – komparativna studija

Centar za društvena istraživanja Analitika u saradnji sa Center for Research and Policy Making iz Makedonije, Albanian Media InstituteDemocracy for Development sa Kosova implementiraju projekat „Razvoj funkcionalnih medijskih institucija na Zapadnom Balkanu – Komparativna studija“.  Projekat finansira Regional Research Promotion Programme (RRPP) Western Balkans (Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu).

Kratak opis: Istraživački projekat proučava razvoj nezavisnih i funkcionalnih medijskih institucija u zemljama Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. Istraživanje će se posebno fokusirati na medijske institucije koje su se razvile uz značajan uticaj međunarodnih aktera.

Ključna pitanja su: Da li vanjske intervencije mogu rezultirati kreiranjem održivih nezavisnih institucija? Kako sam kontekst utiče na razvoj nezavisnih institucija koje su uspostavljene zahvaljujući vanjskim uticajima? Kako interakcija između domaćih i međunarodnih aktera oblikuje ishode institucionalne izgradnje? Mogu li nove institucije uticati na kontekst, na način da unutar njega stvore preduslove za vlastitu održivost?

Glavni cilj: Cilj ovog projekta je da poveća znanje i razumijevanje uslova i faktora koji utiču na kreiranje održivih, funkcionalnih medijskih institucija u demokratskim zemljama, posebno u kontekstu snažnog prisustva programa međunarodne pomoći i mehanizama uslovljavanja.

Očekivani rezultati:

• Bit će napisana i objavljena knjiga, koja će sadržati 8 poglavlja
• Najmanje dva članka će biti objavljena u relevantnim stručnim časopisima
• Bit će pripremljen i objavljen analitički sažetak
• Organiziranje seminara za 20 diplomiranih studenata i mlađih predavača.
• Projektna web stranica
• 3 projektne radionice

Trajanje: 12 mjeseci (1. juli 2012. – 30. juni 2013.)

Vrijednost projekta: 148,500 CHF

Dio budžeta namijenjen za aktivnosti Analitike: 54.500,00 CHF

Donator: RRPP Program
 

O RRPP Programu: Projekat finansira Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji je usmjeren na poticanje i promoviranje društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Frajburgu (Švicarska). Program je u potpunosti finansiran od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove. 

Publikacije

Donatori

Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu

Osoblje

Tarik Jusić
Dženana Hrlović

Collaborators

Davor Marko
Kristina Irion
Zhidas Daskalovski
Tamara Dimitrijevska
Gjergj Filipaj
Ilda Londo
Nidžara Ahmetašević
Katrin Voltmer
Mark Thompson
Naser Miftari
Nevena Ršumović
Vladimir Bratić

Partneri

Albanian Media Institute Democracy for Development Center for Research and Policy Making