Međunarodna podrška i demokratizacija medija na Zapadnom Balkanu: komparativna studija
Ovaj rad istražuje kako su na medijski sektor u zemljama Zapadnog Balkana utjecali  programi međunarodne podrške medijima. Koristeći komparativni istraživački pristup, rad povezuje fenomene demokratizacije medija i međunarodne podrške medijima, te analizira utjecaje lokalnog političkog konteksta na implementaciju tih programa. 
Teme: Demokratizacija i mediji
Kristina IrionTarik Jusić
Editor

Download

Publikacija je objavljena kao dio istraživačkog serijala o međunarodnoj podršci medijima u zemljama Zapadnog Balkana koji analizira razvoj nezavisnih i funkcionalnih medijskih institucija u zemljama Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. Pitanja na koja istraživanje pokušava odgovoriti su: Da li vanjske intervencije mogu rezultirati kreiranjem održivih, nezavisnih i funkcionalnih institucija? Kako sam kontekst utječe na razvoj nezavisnih institucija koje su uspostavljene zahvaljujući vanjskim uticajima? Kako interakcija između domaćih i međunarodnih aktera oblikuje ishode institucionalne izgradnje? Da li se ‘modeli’ medijskih sistema koji su razvijeni na Zapadu mogu transplantirati i primjenjivati u zemljama u kojima još uvijek traju procesi konsolidacije demokratije?
 
Publikacija je pripremljena u okviru projekta „Razvoj funkcionalnih medijskih institucija na Zapadnom Balkanu – Komparativna studija“ koji tokom 2012. i 2013. godine implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika iz Bosne i Hercegovine, Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Makedonije,  Albanian Media Institute (AMI) iz Albanije i Democracy for Development (D4D) sa Kosova.
 
Projekat finansira Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji je usmjeren na poticanje i promoviranje društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Fribourgu (Švicarska). Program je u potpunosti finansiran od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove.