Završena konferencija: 20 godina međunarodne podrške medijima na Zapadnom Balkanu

Adresa:

Hotel Europe, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Međunarodna konferencija "20 godina međunarodne podrške medijima na Zapadnom Balkanu", održana je u Sarajevu 27. septembra 2013. godine, u Hotelu Europe.

Konferenciji je prisustvovalo oko 50 učesnika, predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini, nezavisnih istraživača, međunarodnih stručnjaka, predstavnika civilnog društva, međunarodnih i razvojnih agencija, univerziteta i medija.U fokusu diskusije učesnika konferencije bili su rezultati komparativnog regionalnog istraživačkog projekta koji je tokom 2012. i 2013. godine, implementirala Analitika-Centar za društvena istraživanja iz Bosne i Hercegovine  u saradnji sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Makedonije,  Albanian Media Institute (AMI) iz Albanije i  Democracy for Development (D4D) sa Kosova. Primarne teme diskusije bili su programi međunarodne podrške medijima u regionu, te procjena u kojoj su mjeri oni bili ključni za reforme medijskog sektora u zemljama Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. Učesnici su kroz diskusiju nastojali da shvate povezanost između primjenjenih strategija međunarodne pomoći i postignutih rezultata u lokalnom kontekstu. Na osnovu prezentiranih rezultata istraživanja i diskusije tokom konferencije, može se zaključiti da je međunarodna podrška medijskom sektoru doprinijela liberalizaciji i razvoju medijskog krajolika u zemljama Zapadnog Balkana, ali je održivost postignutih rezultata otežana faktorima poput slabog medijskog tržišta, političkih pritisaka, slabom vladavinom zakona i preranim smanjenjem međunarodne pomoći.

Konferencija je organizovana u okviru projekta "Razvoj funkcionalnih medijskih institucija na Zapadnom Balkanu", koji finansira Regional Research Promotion Programme (RRPP) Western Balkans. RRPP je usmjeren na poticanje i promoviranje društvenih istraživanja u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). RRPP programom koordinira i upravlja Interfaculty Institute for Central and Eastern Europe (IICEE) pri Univerzitetu u Frajburgu (Švicarska). Program u potpunosti finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove.

Teme: Institucionalno komuniciranjeMedia and Democratization