Međunarodna podrška medijima u Srbiji: izazovi i postignuća
Programi međunarodne podrške medijima u Srbiji tokom posljednjih dvadeset godina doprinijeli su izgradnji javnog radiotelevizijskog sistema, uvođenju regulatornih mehanizama i razvoju nezavisnih medija. 
Teme: Demokratizacija i mediji
Davor Marko

Download

Ipak, uspjeh međunarodne podrške reformi medijskog sektora u velikoj mjeri je limitiran raznim utjecajima na nezavisnost medija, klijentelističkim odnosima i instrumentalizacijom medija od strane političkih centara moći, neadekvatnim zakonskim okvirom, te nerazvijenim medijskim tržištem. 

Ovaj policy brief identificira ključne izazove i postignuća međunarodnih programa podrške reformi medija u Srbiji, i prezentira niz lekcija i preporuka za eventualne buduće slične programe. 

Policy brief je pripremljen u okviru projekta „Razvoj funkcionalnih medijskih institucija na Zapadnom Balkanu“ koji su tokom 2012. i 2013. godine implementirali Analitika - Centar za društvena istraživanja iz Bosne i Hercegovine, Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Makedonije, Albanian Media Institute (AMI) iz Albanije i  Democracy for Development (D4D) sa Kosova.
 
Projekat finansira Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji je usmjeren na poticanje i promoviranje društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za centralnu i istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Frajburgu (Švicarska). Program je u potpunosti finansiran od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove.