Radiotelevizija Albanija - ka javnim medijskim servisima: Proširenje na online multimediju i remodeliranje odnosa s publikom

U fokusu ovog policy briefa-a je nepredvidivost transformacije RTSH-a (Radiotelevizije Albanija) u javne medijske servise - njenu političku dimenziju i model finansiranja. Policy brief zatim istražuje primjenu multimedijalnih strategija u digitalnom području i remodeliranje odnosa RTSH sa njenom publikom.

Teme: Institucionalno komuniciranjeDemokratizacija i mediji
Blerjana Bino

Download

Uprkos zapaženom napretku, RTSH prilagođava svoje poslove, performanse i performanse nevoljnim tempom. Jedan od osnovnih faktora može biti da je brzina transformacije RTSH sporija od promjena u okruženu u kojem posluje i javnosti koju služi. Štaviše, na njenu transformaciju utiču nepredviđeni faktori kao što su politički, ekonomski i socio-kulturni kontekst u Albaniji.

Policy brief na engleskom jeziku je dostupan OVDJE.

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta “Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija”, koji izučava poziciju, ulogu, funkcionisanje i perspektive razvoja javnih radiotelevizijskih servisa u sedam zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se javni emiteri razvijali i ulogu koju je Evropska unija odigrala u ovim procesima. Projekat implementira Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Univerzitetom u Fribourgu.

Projekat finansira Švicarska nacionalna fondacija za nauku, u okviru SCOPES programa naučne saradnje između Istočne Evrope i Švicarske (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland).