Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa na Kosovu: Da li će hibridni model finansiranja promijeniti status quo Radiotelevizije Kosovo (RTK)?U fokusu ovog policy briefa-a je pitanje finansiranja, izbora, uslova odbora i rukovodstva, te predloženih metoda povećanja odgovornosti RTK.Teme: Institucionalno komuniciranjeDemokratizacija i mediji
Naser Miftari

Download

Budućnost Radiotelevizije Kosovo (RTK) je usko povezana sa poboljšanjem političke klime na Kosovu i sve većim prihvatanjem institucionalnih provjera i balansa. Budući da je Kosovo još uvijek u procesu unutrašnje konsolidacije i suočavanja sa izazovima prihvatanja etničke srpske manjine u okviru svog institucionalnog kišobrana, uloga RTK i dalje je važna u obezbeđivanju kohezije u krhkom i podijeljenom društvu.

Policy brief na engleskom jeziku je dostupan OVDJE.

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta “Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija”, koji izučava poziciju, ulogu, funkcionisanje i perspektive razvoja javnih radiotelevizijskih servisa u sedam zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se javni emiteri razvijali i ulogu koju je Evropska unija odigrala u ovim procesima. Projekat implementira Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Univerzitetom u Fribourgu.

Projekat finansira Švicarska nacionalna fondacija za nauku, u okviru SCOPES programa naučne saradnje između Istočne Evrope i Švicarske (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland).