Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Hrvatskoj

Ova studija analizira različite faze, postignuća i izazove transformacije hrvatske radiotelevizije u javni RTV servis. Analiza prikazuje proces razvoja u kontekstu specifičnih političkih, društvenih, ekonomskih i tehnoloških faktora.

Teme: Institucionalno komuniciranjeDemokratizacija i mediji
Davor Marko

Download

Da bi se pristupilo transformaciji hrvatske radiotelevizije (HRT) u javni servis, uzimajući u obzir izazove njenog trenutnog poslovanja i daljeg razvoja, studija se bavi sljedećim aspektima funkcionisanja HRT-a: Najprije, u fokusu analize je razvoj regulacije i medijskih politika u odnosu na javne radiotelevizijske servise, uključujući različite aktere, političku poziciju i unutrašnje ili vanjske reforme. Drugi aspekt obuhvata postojeću regulativu, status i ulogu javnih radiotelevizijskih servisa u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na nadležnost javnih radiotelevizijskih servisa, model finansiranja, tržišni udio i napredak u pogledu tehnoloških inovacija i digitalizacije. Konačno, studija se bavi izazovima funkcionisanja javnih radiotelevizijskih servisa u Hrvatskoj, uzimajući u obzir tekuće rasprave na globalnoj razini i rasprave specifične za ovu državu.

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta “Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija”, koji izučava poziciju, ulogu, funkcionisanje i perspektive razvoja javnih radiotelevizijskih servisa u sedam zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se javni emiteri razvijali i ulogu koju je Evropska unija odigrala u ovim procesima. Projekat implementira Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Univerzitetom u Fribourgu.

Projekat finansira Švicarska nacionalna fondacija za nauku, u okviru SCOPES programa naučne saradnje između Istočne Evrope i Švicarske (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland).