Javni radiotelevizijski servisi u Crnoj Gori
Ova studija razmatra status i djelovanje javnih radiotelevizijskih servisa u Crnoj Gori, te proces transformacije Radio Televizije Crne Gore (RTCG) u javni servis. Na osnovu analize zakonodavstva, postojećih studija, javno dostupnih dokumenata, i razgovora sa nadležnim sagovornicima, rezultati istraživanja ukazuju na to da RTCG nije imao značajne transformacije u javni servis.
Teme: Demokratizacija i medijiInstitucionalno komuniciranje
Nataša Ružić

Download

Ova studija pokušava da odgovori na tri pitanja. Prvo, kako su usvojene početne medijske politike i propisi u odnosu na javne radiotelevizijske servise, koji su bili glavni akteri u procesu (uzimajući u obzir utjecaj EU), te u kakvoj su interakciji akteri jedni s drugima. Drugo, kakva je trenutna situacija sa javnim radiotelevizijskim servisima u pogledu realizacije politika i reformi, stavljajući posebnu pažnju na nadležnosti javnih radiotelevizijskih servisa, model finansiranja, formalnu i de facto nezavisnost, udio na tržištu, kao i na napredak u pogledu digitalizacije u Crnoj Gori. I, na kraju, koji su ključni izazovi za budući razvoj javnih radiotelevizijskih servisa u Crnoj Gori, uzimajući u obzir utjecaj novih tehnologija, konvergencije i digitalizacije u kontekstu brzog mijenjanja višekanalnog okruženja.

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta “Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija”, koji izučava poziciju, ulogu, funkcionisanje i perspektive razvoja javnih radiotelevizijskih servisa u sedam zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se javni emiteri razvijali i ulogu koju je Evropska unija odigrala u ovim procesima. Projekat implementira Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Univerzitetom u Fribourgu.

Projekat finansira Švicarska nacionalna fondacija za nauku, u okviru SCOPES programa naučne saradnje između Istočne Evrope i Švicarske (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland).