U začaranom krugu: Postoji li budućnost za javne radiotelevizijske servise u Bosni i Hercegovini?

Rezultati istraživanja, prezentirani u ovoj publikaciji, pokazuju da javni radiotelevizijski servisi u BiH nisu uspjeli da obezbijede održiv model finansiranja, nisu nezavisni od politike, ne ispunjavaju svoje nadležnosti i nisu usvojili nove tehnologije koje su od presudne važnosti za njihovu kontinuiranu relevantnost i opstanak.

Teme: Institucionalno komuniciranjeDemokratizacija i mediji
Tea Hadžiristić

Download

Kada su u pitanju javni radiotelevizijski servisi u BiH, nedostaju prave javne rasprave i kao rezultat toga nedostaje kolektivna legitimnost. Uvoz stranog modela očigledno je propao, dok je  nedostatak podsticaja lokalnih elita da njeguju nezavisne javne medije doveo do politizacije i selektivne primjene zakona, nedostatka kolektivnog legitimiteta javnih radiotelevizijski servisa, neodrživog modela finansiranja, institucionalne inercije u javnim radiotelevizijskim institucijama, te nemogućnosti javnih radiotelevizijski servisa da se prilagode novim tehnološkim inovacijama.

Policy brief na engleskom jeziku je dostupan OVDJE.

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta “Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija”, koji izučava poziciju, ulogu, funkcionisanje i perspektive razvoja javnih radiotelevizijskih servisa u sedam zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se javni emiteri razvijali i ulogu koju je Evropska unija odigrala u ovim procesima. Projekat implementira Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Univerzitetom u Fribourgu.

Projekat finansira Švicarska nacionalna fondacija za nauku, u okviru SCOPES programa naučne saradnje između Istočne Evrope i Švicarske (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland).