Edin Hodžić

Zamjenik direktora / Voditelj programa Javno pravo

Tarik Jusić

Istraživački saradnik / Osnivač

Mirna Jusić

Istraživač

Nermina Sadiković

Projektni koordinator

Davor Marko

Istraživački saradnik