Policy brief

Policy brief

Budućnost javnih radiotelevizijskih servisa na Kosovu: Da li će hibridni model finansiranja promijeniti status quo Radiotelevizije Kosovo (RTK)?

Naser Miftari
2017U fokusu ovog policy briefa-a je pitanje finansiranja, izbora, uslova odbora i rukovodstva, te predloženih metoda povećanja odgovornosti RTK.Policy brief

Radiotelevizija Albanija - ka javnim medijskim servisima: Proširenje na online multimediju i remodeliranje odnosa s publikom

Blerjana Bino
2017

U fokusu ovog policy briefa-a je nepredvidivost transformacije RTSH-a (Radiotelevizije Albanija) u javne medijske servise - njenu političku dimenziju i model finansiranja. Policy brief zatim istražuje primjenu multimedijalnih strategija u digitalnom području i remodeliranje odnosa RTSH sa njenom publikom.

Policy brief

U začaranom krugu: Postoji li budućnost za javne radiotelevizijske servise u Bosni i Hercegovini?

Tea Hadžiristić
2017

Rezultati istraživanja, prezentirani u ovoj publikaciji, pokazuju da javni radiotelevizijski servisi u BiH nisu uspjeli da obezbijede održiv model finansiranja, nisu nezavisni od politike, ne ispunjavaju svoje nadležnosti i nisu usvojili nove tehnologije koje su od presudne važnosti za njihovu kontinuiranu relevantnost i opstanak.

Policy brief

Participativni model za javne medije u Makedoniji: Oživljavanje ideje

Snezana TrpevskaIgor Micevski
2017


Jedan od glavnih razloga za neuspješnu transformaciju javnih radiotelevizijskih servisa u Makedoniji je politički paralelizam celokupnog medijskog sistema: jake i izdržljive veze između političkih partija i medija.


Policy brief

Skrb o skrbnicima: analiza politika neformalne njege u Bosni i Hercegovini

2016

Osobe koje pružaju neformalnu njegu nisu prepoznate u sistemu dugoročne njege u Bosni i Hercegovini (BiH). Postojeće mjere iz domena dugoročne njege su primarno usmjerene na osobe kojima je potrebna njega, pri čemu su potrebe neformalnih njegovatelja skoro u potpunosti zanemarene. 

Policy brief

Razvoj proaktivne transparentnosti u Bosni i Hercegovini: Ključni faktori (ne)uspjeha

2016

Rezultati istraživanja, prezentirani u ovoj publikaciji, pokazuju da je većina institucija na web stranicama ne objavljuje relevatne informacije o svom radu, a ne postoje ni adekvatne javne politike niti institucionalna spremnost za primjenu principa proaktivnog objavljivanja informacija.

Policy brief

Antidiskriminacijske mjere bez mjerenja: prikupljanje podataka o diskriminaciji u BiH

2016

Ni sedam godina nakon usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije Bosna i Hercegovina nema funkcionalan sistem za prikupljanje podataka o diskriminaciji.

Policy brief

Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini: Od izravnog zapošljavanja ka osnaživanju zapošljivosti nezaposlenih osoba

2016

Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini su nedovoljno razvijene, a njihova efektivnost na tržištu rada je upitna. Policy brief Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini: Od izravnog zapošljavanja ka osnaživanju zapošljivosti nezaposlenih osoba predstavlja međunarodne trendove u domenu aktivacijskih politika.

Policy brief

Monitoring javnih nabavki u Bosni i Hercegovini: glavni akteri, prilike i prepreke

Monitoring javnih nabavki u Bosni i Hercegovini: glavni akteri, prilike i preprekeTea Hadžiristić
2016

Ekonomski i društveni značaj javnih nabavki, ali i rizik od korupcije, čine monitoring javnih nabavki naročito važnim. Međutim, sistem monitoringa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini tek je djelimično razvijen.

Policy brief

Interne procedure zaštite od diskriminacije

Mario Reljanović
2016

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, predložena je odredba kojom se uvode interne procedure zaštite kao jedan od mehanizama za zaštitu od diskriminacije.