Igor Micevski

Biografija

Igor Micevski magistrirao je Komparativne politike/Nacionalizam i nacionalnost na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (London School of Economics and Political Science), a trenutno pohađa doktorski studij na odsjeku za Sociologiju na Univerzitetu “Sv. Ćirila i Metodija” u Skoplju. Bivši je novinar BBC-a, i trenutno predaje Radio novinarstvo na Fakultetu za novinarstvo i odnose s javnošću u Skoplju. Njegovo polje interesovanja je pitanje medijske konstrukcije etno-nacionalističkog narativa, publika i aktivne medijske publike.