Monitoring javnih nabavki u Bosni i Hercegovini: glavni akteri, prilike i prepreke

Ekonomski i društveni značaj javnih nabavki, ali i rizik od korupcije, čine monitoring javnih nabavki naročito važnim. Međutim, sistem monitoringa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini tek je djelimično razvijen.

Teme: Transparentnost i otvorena vlastAnaliza javnih politika
Monitoring javnih nabavki u Bosni i Hercegovini: glavni akteri, prilike i preprekeTea Hadžiristić

Download

Njegovo funkcioniranje ometa ograničen pristup relevantnim informacijama, nedostatak resursa kod ključnih javnih institucija u čijoj su nadležnosti zadaci monitoringa – Agencije za javnu nabavku i uredi za reviziju – te ograničeni kapaciteti organizacija civilnog društva za neovisni monitoring sistema javnih nabavki.

Ovaj policy brief nastoji dati procjenu trenutnog sistema javne nabavke u BiH, razmotriti glavne funkcije, izazove i prepreke u procesima javne nabavke, kao i istražiti uloge raznih aktera u ovom polju, uključujući vladine institucije i nevladine organizacije.

S tim ciljem, u tekstu je dat pregled relevantnih koncepata i glavnih principa monitoring javne nabavke, kao i međunarodnih standarda i komparativnih praksi. U svrhu analize trenutnog pravnog i institucionalnog okvira za monitoring u BiH, korišteno je nekoliko izvora, uključujući zakone i podzakonske akte koji reguliraju monitoring javnih nabavki u BiH, izvještaje relevantnih institucija u ovom polju te opservacije i komentare predstavnika javnih institucija i poslovnog sektora u BiH iznesene na stručnoj debati posvećenoj temi monitoringa javnih nabavki održanoj u maju 2016.

Na kraju, date su konkretne preporuke za jačanja trenutnog sistema monitoringa javnih nabavki.