Transparify - nevladina organizacija koja sprovodi globalno istraživanje o transparentnosti financijskih informacija najznačajnijih think tankova i organizacija koje se bave policy zagovaranjem, dodijelila je Analitici maksimalnih 5 zvjezdica za financijsku transparentnost.

U Sarajevu je 29. jula 2015. godine održan radni sastanak na kojem su definirani prijedlozi mjera za izradu prvog akcionog plana BiH u sklopu Partnerstva za otvorenu vlast.
 
 
Gosti govornici iz različitih zemalja zapadnog Balkana predstavili su i diskutovali o projektima saradnje Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) i Državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO) na ovogodišnjoj godišnjoj Konferenciji švicarske saradnje u Istočnoj Evropi 2015. godine, koja je održana u gradu Bielu u Švicarskoj, 29. maja 2015.
 

Centar za društvena istraživanja Analitika predstavlja novu web platformu PolicyHub (www.policyhub.net) posvećenu razvoju društvenih istraživanja, a posebno istraživanja javnih politika u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana.

Kristina Irion (Univerzitet u Amsterdamu i Centralno-evropski univerzitet u Budimpešti) i izvršni direktor Analitike Tarik Jusić objavili su članak pod nazivom Međunarodna pomoć i medijska demokratizacija na Zapadnom Balkanu: Komparativna studija (International A

Stručni tekst saradnika Analitike Davora Marka o medijskoj pomoći i izgradnji funkcionalnih medijskih institucija u Srbiji, objavljen je u novom broju Godišnjaka Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Kompletan tekst možete preuzeti na sljedećem LINKU.

Predstavljanje nove studije Analitike o mjesnim zajednicama u Bosni i Herzegovini (BiH) i programa jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH, koji će implementirati Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, održano je 19. decembra 2014. godine u zgradi UN-a u Sarajevu. Ovaj događaj su organizirali Ambasada Kraljevine Švedske u Sarajevu, Ambasada Švicarske u Sarajevu i UNDP BiH.

Nakon prvog radnog sastanka koji je okupio predstavnike organizacija civilnog društva u Sarajevu, Analitika je nastavila sa nizom sastanaka planiranim u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini u okviru projekta "

Treće izdanje POINT konferencije (Politička odgovornost i nove tehnologije) održat će se ove godine u  sarajevskom Art kinu Kriterion u periodu od 22. do 25. maja. Konferencija je osmišljenja kao platforma za razmjenu mišljenja, iskustava i ideja civilnog društva, te za edukaciju o korištenju novih tehnologija i socijalnih mreža.