Predstavljanje studije i diskusija o mjesnim zajednicama u BiH

Imajući na umu nedostatak empirijskih studija o ovoj temi, istraživanje provedeno za potrebe studije "Mjesne zajednice u Bosni i Hercegovini: Izazovi i perspektive institucionalnog razvoja" urađeno je kako bi se na sistematičan način upoznali sa praksama mjesnih zajednica širom BiH i na osnovu toga ponudile preporuke za unapređenje njihova rada. Izradu studiju podržala je Ambasada Švicarske u Sarajevu.

Predstavljanje rezultata istraživanja je popraćeno diskusijom među različitim akterima u oblasti lokalne i mjesne samouprave u BiH, uključujući predstavnike lokalne uprave i mjesnih zajednica, organizacija civilnog društva, javnih institucija i međunarodne zajednice.

Događaj je također pružio priliku za predstavljanje pokretanja višegodišnjeg programa "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" - partnerske inicijative Vlada Kraljevine Švedske i Švicarske koju će implementirati UNDP, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom Pravde FBiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS-a, Vladom Brčko Distrikta i Savezima opština i gradova.

Programmes