Transparify dodijelio 5 zvjezdica Analitici za transparentnost

Svake godine, Transparify ocjenjuje preko 150 organizacija, fokusirajući se na navođenje donatora, tačne iznose grantova te pregled projekata sa naznačenim trajanjem, kao i na pristupačnost svih ovih informacija na web-stranicama organizacija.

U Analitici zagovaramo transparentnost i javni pristup informacijama, i u skladu s tim smo objavili detaljne financijske informacije o tome ko podržava naš rad sa listom svih projekata za period 2010-2014., a koji su dostupni u sekciji "Finansijski izvještaji" na našoj web-stranici - što nas je, naposlijetku, i dovelo do ove kategorizacije. Time smo se pridružili listi od još četiri nove organizacije iz Kanade, Gruzije i SAD-a kojima je nedavno dodijeljeno 5 zvjezdica, slijedeći značajan globalni pokret ka većoj transparentnosti i demonstrirajući našu privrženost principima transparentnosti te otvorene i participatorne vlasti. Iskreno se nadamo da će se sve više domaćih, regionalnih i svjetskih think tank organizacija pridružiti globalnom pravcu transparentnosti.