Sesija o standardima otvorene vlasti prvog dana POINT 3.0. konferencije

Prvog dana konferencije bit će održana sesija o standardima otvorene vlasti, koju zajednički organizuju Centar za društvena istraživanja Analitika, Mediacentar i UG „Zašto ne“.  Sesija pod nazivom "Otvoreno/zatvoreno: Vlade i građani“ okupit će predstavnike lokalnih i međunarodnih organizacija koji će govoriti o konceptu otvorene vlasti i konkretnim aktivnostima i mjerama koje različite vlade poduzimaju i koje tek moraju poduzeti kako bi primijenile principe otvorenosti i transparentnosti.

Govornici na sesiji će biti Nout van der Vaart, član tima za angažiranje civilnog društva u sklopu globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast,  Krzysztof Izdebski, predstavnik poljske mreže nevladinih organizacija Watchdog i stručnjak u oblasti prava na slobodan pristup informacijama, Darko Brkan, predsjednik udruženja „Zašto ne“, Maja Branković, koordinatorica za zagovaranje Transparency International BiH i Anto Bajo, saradnik u Institutu za javne financije u Hrvatskoj i profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Sesiju će moderirati Nermina Voloder iz Centra za društvena istraživanja Analitika.

Sesija će se održati 22. maja sa početkom u 11:40 sati.

Ovaj događaj se realizira u okviru projekta “Otvorenost javnih podataka-inicijativa civilnog društva za politike i prakse otvorene vlasti”, koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u BiH.