Pokrenut proces konsultacija za izradu akcionog plana u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Naime, Bosna i Hercegovina je u septembru 2014. godine postala članica međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government  Partnership – OGP) čime se obavezala da će raditi na provođenju ambicioznih reformi kako bi unaprijedila transparentnost i odgovornost javnih organa. Dio tog procesa jeste kreiranje dvogodišnjeg akcionog plana u kojem se definiraju prioritetne oblasti i aktivnosti koje će doprinijeti povećanju otvorenosti vlasti.  OGP predviđa da se akcioni plan u svakoj zemlji članici izradi kroz proces javnih konsultacija između institucija vlasti, civilnog društva i drugih zainteresovanih aktera.

U skladu s tim, prvi radni sastanak okupio je predstavnike javnih institucija i civilnog društva u BiH, te su tom prilikom definirani prijedlozi mjera za unaprjeđenje oblasti slobodnog pristupa informacijama u BiH. Između ostalog, zaključeno je da je zakone o slobodi pristupa informacijama u BiH potrebno unaprijediti tako da propisuju obavezu javnih organa da proaktivno objavljuju informacije koje posjeduju. Riječ je o ispunjenju prava na pristup informacijama u kome institucije dokumente i važne informacije objavljuju samoinicijativno i organizovano, a ne isključivo na osnovu zahtjeva za pristup informacijama. Informacije objavljene na ovaj način jednako su i bez ograničenja dostupne svima. Također, jedna od prednosti proaktivne transparentnosti je u tome što javnim organima i njihovoj administraciji donosi rasterećenje jer se smanjuje potreba odgovaranja na pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama. Analize o ovoj temi dostupne su u publikacijama Analitike.

Ovo je bio prvi u nizu planiranih sastanaka koji će biti realizovani s ciljem definisanja konkretnih mjera i aktivnosti u okviru prvog Akcinog plana BiH, a koje organizuje koalicija nevladinih organizacija okupljena oko inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH (Centar za društvena istraživanja Analitika, Transparency International BiH, Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI), Centar za istraživačko novinarstvo). Svi definisani prijedlozi mjera dostupni su na stranici Partnerstvo za otvorenu vlast Bosne i Hercegovine, gdje javnost može dostaviti svoje komentare i prijaviti se za učestvovanje na radnim sastancima. 

Konsultacije za izradu akcionog plana u okviru OGP-a nastavljaju se 21. avgusta 2015. godine, kada je planirano održavanje drugog radnog sastanka, u čijem će fokusu biti učešće javnosti u donošenju odluka, upotreba informacionih tehnologija, te otvoreni podaci.