Pokrenuta nova web-platforma PolicyHub posvećena razvoju društvenih istraživanja

PolicyHub je izraz našeg uvjerenja da istraživanja treba da igraju ključnu ulogu i imaju fundamentalan značaj za donošenje i implementaciju javnih politika koje odgovaraju potrebama građana, te tako direktno doprinose razvoju boljeg, na znanju zasnovanog društva. Polazeći od ove pretpostavke, naš cilj je pokrenuti debatu i dati doprinos razvoju primijenjenih društvenih istraživanja, odnosno podstaći upotrebu istraživanja u procesima razvoja i implementacije javnih politika u regionu Zapadnog Balkana. Pored toga, cilj nam je da sistematično tematiziramo odnos između istraživanja i procesa donošenja odluka, u svrhu  podsticanja razvoja boljih javnih politika baziranih na znanju, činjenicama i stvarnim potrebama građana.

PolicyHub je nastao u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP). RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Frajburgu (Švicarska). Program u potpunosti finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove.

Pored toga, PolicyHub također je podržan i kroz projekat Policy inicijativa: Razvoj kapaciteta za istraživanje u domenu javnih politika, koji finansira Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

Više informacija na www.policyhub.net kao i na PolicyHub Facebook i LinkedIn profilima.

PolicyHub – Istraživanjem do boljih politika