Zanemareni standard u BiH: Proaktivna dimenzija prava na pristup informacijama

Policy brief Analitike daje pregled i analizu aktuelnih propisa u Bosni i Hercegovini relevantnih za reguliranje proaktivnog objavljivanja informacija u posjedu javnih organa.

Teme: Uprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje
Editor

Download

Analiza pokazuje da pravni okvir kojim se uređuje oblast proaktivne transparentnosti odlikuje fragmentiranost i parcijalno reguliranje obaveze objavljivanja informacija na proaktivnoj osnovi, te neadekvatna pravna zaštita korisnika informacija. S druge strane, zakonski okvir u BiH sadrži neke elemente proaktivnih mjera, ali nivo i kvalitet regulacije takvih mjera ne korespondira sa međunarodnim standardima i pozitivnim trendovima u zakonodavstvima drugih zemalja.

Shodno tome, analiza ukazuje na neophodnost zakonskog utvrđivanja minimuma standarda koji se odnose na sadržaj i kvalitet objave informacija od javnog značaja. Brief zaključuju okvirne preporuke za unapređenje aktuelne regulative i mehanizama za ostvarivanje proaktivne dimenzije prava na slobodu pristupa informacijama.

Policy brief objavljen je u okviru projekta “Otvorenost javnih podataka – inicijativa civilnog društva za politike i prakse otvorene vlasti” koji u partnerstvu implementiraju Fondacija Mediacentar Sarajevo, Analitika - Centar za društvena istraživanja i Evropski novinarski centar (EJC), a koga finansira Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini (MATRA program).