Edin Hodžić

Osnivač

Ekspertize

Kolektivna prava i prava manjina

Ljudska prava

Tranzicijska pravda

Biografija

Dr. Edin Hodžić jedan je od osnivača Centra za društvena istraživanja Analitika. Nakon više od sedam godina rada u Analitici, od januara 2019. godine radi kao Viši istraživački saradnik u Max Planck Fondaciji za međunarodni mir i vladavinu prava (Heidelberg, Njemačka). Pored toga, Edin je i nerezidentni istraživački saradnik u Centru za ljudska prava i pravni pluralizam pri Pravnom fakultetu Univerziteta McGill (Montreal, Kanada). Doktorirao je, kao O'Brien stipendista, u oblasti međunarodnog i komparativnog prava na Institutu za komparativno pravo pri Pravnom fakultetu McGill Univerziteta (Montreal, Kanada). Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, magistrirao je, kao stipendista Foreign and Commonwealth Office i Open Society Institute, međunarodno pravo ljudskih prava (najvišom ocjenom) na Univerzitetu Oksford. Od 2006. do 2010. bio je urednik, odnosno glavni urednik online časopisa Puls demokratije, u izdanju Fonda otvoreno društvo BiH. U periodu od 2002. do 2005. godine radio je kao projektni koordinator u Mediacentru Sarajevo, nakon čega je preuzeo poziciju analitičara u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje je radio do 2007. godine. Edinova ekpertiza i istraživačka interesovanja su uglavnom vezana za oblasti međunarodnog prava, međunarodnog prava ljudskih prava i ustavnog prava, sa posebnim fokusom na teoriju i praksu kolektivnih, odnosno prava manjina, pravne aspekte demokratske tranzicije te oblast tranzicijske pravde općenito. Bio je angažovan kao konsultant za niz domaćih i međunarodnih organizacija, osmislio je ili učestvovao u čitavom nizu istraživačkih projekata u BiH i regionu te objavio niz stručnih članaka, knjiga i izvještaja o različitim temama iz područja njegove ekspertize.

Radno Iskustvo

Viši istraživački saradnik, Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law (2019-)

Saradnik, Centre for Human Rights and Legal Pluralism, Faculty of Law, McGill University (2014-)

Direktor i voditelj programa za javno pravo, Analitika – Centar za društvena istraživanja (2013-2018.)

Voditelj programa za javno pravo, Analitika – Centar za društvena istraživanja (2010-2013.)

O’Brien Fellow, Centre for Human Rights and Legal Pluralism, Faculty of Law, McGill University (2007-2010.)

Urednik i glavni i odgovorni urednik, online časopis Puls demokratije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (2006-2010.)

Analitičar, Tužilaštvo BiH (2005-2007)

Projekt koordinator/ Project Coordinator, Mediacentar Sarajevo (2002-2005)

Obrazovanje

(2014) Doktorat, Međunarodno i komparativno pravo, Pravni fakultet, Univerzitet McGill, Kanada

(2007) Magisterij, Međunarodno pravo ljudskih prava, Univerzitet Oksford, Ujedinjeno Kraljevstvo

(2003) Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu