Rezultati istraživanja: Dostupnost informacija na službenim web - prezentacijama javnih organa Bosne i Hercegovine

Analitika je izvršila analizu službenih web-prezentacija 66 javnih organa Bosne i Hercegovine sa ciljem utvrđivanja razine transparentnosti, odnosno dostupnosti javnih informacija.

Teme: Uprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje

Download

Nalazi istraživanja upućuju na “zatvorenost” javnih organa BiH i nespremnost preuzimanja proaktivne uloge u osiguravanju pristupa informacijama koje se nalaze u njihovom posjedu. Izrazita netransparentnost javlja se u segmentu informacija o budžetu, operativnih informacija i dijela informacija o organizacijskoj strukturi institucije.

Stoga je, kada je riječ o objavljivanju informacija od javnog značaja na vlastitim službenim web-prezentacijama, moguće konstatirati da javni organi BiH ne slijede međunarodne prakse i standarde.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta “Otvorenost javnih podataka – inicijativa civilnog društva za politike i prakse otvorene vlasti” koji u partnerstvu implementiraju Fondacija Mediacentar Sarajevo, Analitika - Centar za društvena istraživanja i Evropski novinarski centar (EJC), a koga finansira Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.