OKRUGLI STO: Između anonimizacije i interesa javnosti: zaštita ličnih podataka u sudskim i tužilačkim aktima

Adresa:

Hotel Bristol, Sala ''Banja Luka'', Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo

Centar za društvena istraživanja Analitika i Udruženje tužilaca Federacije BiH, u partnerstvu sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH organiziraju okrugli sto na temu ''Između anonimizacije i interesa javnosti: zaštita ličnih podataka u sudskim i tužilačkim aktima''

OKRUGLI STO

Između anonimizacije i interesa javnosti:
zaštita ličnih podataka u sudskim i tužilačkim aktima
 
petak, 6.decembar 2013. Od 9:00 do 13:00 sati
Hotel Bristol, Sala ''Banja Luka'', Fra Filipa Lastrića 2
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 

Okrugli sto se fokusira na iznalaženje optimalnih rješenja i prave ravnoteže između zaštite informacija (uključujući lične podatke) u sudskim i tužilačkim aktima sa jedne, i interesa pravosuđa i javnosti sa druge strane. Svrha događaja je da doprinese postizanju odgovarajućeg nivoa transparetnosti tužilaštava i sudova u smislu dostupnosti informacija u krivičnim predmetima. Okrugli sto će okupiti ključne aktere u pravosudnom sektoru, kao i novinare, nevladine organizacije, članove akademske zajednice, te predstavnike međunarodnih organizacija i ambasada.

Događaj se realizira u okviru Projekta „Zaštita informacija vs. zaštita javnog interesa: postizanje optimalne ravnoteže između javnog interesa i zaštite informacija u krivičnom postupku”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Udruženja tužilaca Federacije BiH, uz tehničku podršku USAID-ovog Projekta razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II).


Prijave možete slati na adresu selma.zulic@analitika.ba ili nas možete kontaktirati na broj telefona (+387) 33 215 825. 

Molimo Vas da, zbog ograničenog broja mjesta, prijavite svoje učešće najkasnije do četvrtka, 5. decembra 2013. godine.


PRELIMINARNI PROGRAM
OKRUGLOG STOLA

 

''Između anonimizacije i interesa javnosti: zaštita ličnih podataka u
sudskim i tužilačkim aktima''
 
6. decembra 2013. godine, Hotel Bristol 9:00-14:00 sati

 

Jezik: jezici BiH
 
Moderator: Edin Hodžić (Analitika – Centar za društvena istraživanja)
 

9:00 – 9:30 Registracija i kafa dobrodošlice

9:30 Pozdravni govor (predstavnik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i USAID-a)

9:50 – 11:00 Debata 1: Između anonimizacije i interesa javnosti: aktuelni trendovi i dosadašnje prakse u pravosuđu Bosne i Hercegovine

Uvodno izlaganje: Sabina Sarajlija, Udruženje tužilaca Federacije BiH

Diskutanti/ce u okviru okruglog stola su:

• Goran Nezirović, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (očekujemo potvrdu)

• Petar Kovačević, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH (očekujemo potvrdu)

• Erna Mačkić, BIRN

• Mira Smajlović, Sud BiH

• Slavo Lakić, Federalno tužilaštvo Federacije BiH

• Želimir Barić, Vrhovni sud Republike Srpske

• Samir Beganović, Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH

• Jasminka Džumhur, Institucija ombudsmana BiH

11:00 Pauza za kafu
 
 

11.30 – 13:00 Debata 2: Izazovi regulacije i harmonizacije: iskustva Suda BiH i moguća rješenja

Uvodno izlaganje: Mira Smajlović, sudija Suda BiH i predsjedavajuća Radne grupe VSTV-a

Diskutanti/ce u okviru okruglog stola su:

• Želimir Barić, Vrhovni sud Republike Srpske

• Samir Beganović, Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH

• Jasminka Džumhur, Institucija ombudsmana BiH

• Goran Nezirović, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (očekujemo potvrdu)

• Petar Kovačević, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH (očekujemo potvrdu)

• Erna Mačkić, BIRN

• Sabina Sarajlija, Udruženje tužilaca Federacije BiH

• Ustavni sud BiH (očekujemo potvrdu)

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska pravaTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje