Javna uprava

Program Reforma javne uprave usmjeren je na unaprjeđenje efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti javne administracije, te pružanje poticaja za uključivanje građana u procese donošenja odluka, u skladu sa idejama dobre uprave.

Reforma javne uprave je od ključnog značaja, s obzirom da predstavlja uslov za Evropsko partnerstvo. Uprkos dosadašnjim reformskim nastojanjima, istraživanja pokazuju da i dalje postoji nedostatak koordinacije između različitih nivoa vlasti, odgovornosti lokalne uprave su nejasne, a građani nemaju dovoljno informacija o radu vlasti, tako da je povjerenje u lokalnu upravu nisko. Naši programi su fokusirani na istraživanje i zagovaranje javnih politika usmjerenih ka postizanju sljedećih ciljeva: (a) smisleno uključivanje građana u procese donošenja odluka; (b) transparentnost uloga javnih tijela, kao i dužnosti i transparentnost njihovog rada; (c) upravljanje rezultatima rada kao preduslov za informiranje o dužnostima i efikasnosti rada javnih tijela; (d) profesionalizacija i de-politizacija državne službe.

Projekti
Moje mjesto (2010 - 2011)
Publikacije

2018

2011

2016

2015

2014

2013

2012

2010

Događaji