Lični podaci u sudskim i tužilačkim aktima: argumenti za i protiv anonimizacije
„Lični podaci u sudskim i tužilačkim aktima: argumenti za i protiv anonimizacije“, naslov je policy briefa, koji elaborira neke od ključnih parametara za reguliranje pitanja tretmana ličnih podataka u aktima pravosudnih institucija koji se objavljuju na internetu. Brief je zasnovan na na studiji „Anonimizacija sudskih i tužilačkih akata u BiH: (Ne)mogući kompromis između zaštite ličnih podataka i prava na informaciju o krivičnim postupcima“, objavljenoj 2014. godine u izdanju Analitike.
Teme: Pravosuđe i pristup pravdiUprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaInstitucionalno komuniciranjeTransparentnost i otvorena vlast
Amra MehmedićEdin HodžićEmina Ćerimović
Editor

Download

Policy brief nudi kritički osvrt na tri ključna argumenta za anonimizaciju sudskih i tužilačkih akata (nepostojanje zakonskog osnova za proaktivno objavljivanje akata pravosudnih institucija na internetu, zaštita ličnih podataka, te pretpostavka nevinosti) i ukazuje na to da se svaki od njih može relativizirati čitavim nizom kontraargumenata. Balans argumenata i kontraargumenata ukazuje na to da je aktuelni trend opće i nekritičke anonimizacije sudskih i tužilačkih akata u BiH potrebno suštinski preispitati i omogućiti pravosudnim institucijama da u komuniciranju s javnošću osiguraju odgovarajuću ravnotežu između javnog interesa i prava na pristup informacijama s jedne, i zaštite ličnih podataka učesnika u postupku, s druge strane. Ističući da je posebno značajno da pravosudne institucije u BiH osiguraju potpune i detaljne informacije o krivičnim postupcima za najteža krivična djela – poput ratnih zločina i organizovanog kriminala – policy brief nudi okvirne preporuke za unapređenje regulative i prakse u ovoj oblasti u BiH. 
 
Publikacija nastala je kao rezultat projekta “Zaštita informacija vs. zaštita javnog interesa: Postizanje optimalne ravnoteže između javnog interesa i zaštite informacija u krivičnom postupku”, koji u partnerstvu implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Udruženje tužilaca Federacije BiH.
 
Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.