Značaj procesuiranja govora mržnje u postkonfliktnim državama: lekcije iz Bosne i Hercegovine i lekcije za Bosnu i Hercegovinu
Procesuiranje govora mržnje je naročito kompleksno u postkonfliktnim državama. Takvom stanju doprinosi i nepostojanje jasne definicije govora mržnje, što je posljedica nepostojanja jedinstvenog standarda u pravosuđu evropskih država. 
Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Francesco de Sanctis

Download

Glavna teza koju ovaj rad zastupa jest da primjena interpretativnih alata u predmetima podsticanja mržnje, ima smisla samo ako se uzmu u obzir specifičnosti postkonfliktne situacije u BiH i uloga koju je govor mržnje odigrao u pripremi i rasplamsavanju proteklog sukoba.
 
Francesco de Sanctis ukazuje na to da pravni standard izazivanja mržnje, ukoliko je adekvatno shvaćen i primijenjen u skladu sa specifičnostima konkretnog slučaja, u bosanskohercegovačkom kontekstu ipak može poslužiti kao dobar i dragocjen okvir za reguliranje naročito zapaljivog govora.
 
Publikacija  je nastala  kao rezultat projekta „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, koji implementiraju Udruženje tužilaca Federacije BiH i Analitika – Centar za društvena istraživanja, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. 
 
Tekst je objavljen i na bosanskom jeziku u zborniku "Krivična djela počinjena iz mržnje: izazovi reguliranja i procesuiranja u BiH".