Krivična djela počinjena iz mržnje: izazovi reguliranja i procesuiranja u BiH
Ovaj zbornik okuplja tekstove koji iz različitih perspektiva, a sa fokusom na konceptualna razmatranja, tematiziraju kompleksnu problematiku krivičnih djela počinjenih iz mržnje, njihovo prepoznavanje i procesuiranje. 
Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Edin Hodžić
Editor

Download

Incidenti zasnovani na mržnji i predrasudama su značajan problem u Bosni i Hercegovini. Unatoč činjenici da su krivična djela počinjena iz mržnje dio krivičnog zakonodavstva u sve četiri jurisdikcije u BiH, i dalje je vidljivo nedovoljno razumijevanje koncepta ovih krivičnih djela – čija je osnovna karakteristika motiviranost predrasudama prema određenim grupama – i značaja njihovog adekvatnog procesuiranja.  

Zbornik “Krivična djela počinjena iz mržnje: izazovi reguliranja i procesuiranja u BiH“ nastoji otvoriti širi dijalog o ovoj nepravedno zanemarenoj problematici, naročito u akademskim i stručnim krugovima u BiH. 

U tranzicijskom, etnički i vjerski heterogenom društvu, intenzivniji dijalog o problematici suzbijanja krivičnih djela počinjenih iz mržnje i razumijevanje ključnih problema vezanih za njihovo krivičnopravno reguliranje i procesuiranje u specifičnom kontekstu BiH, neophodan je korak u procesu iznalaženja boljih i efikasnijih rješenja u ovoj oblasti. Ova publikacija je svojevrsni odgovor na postojeći nesklad između broja incidenata počinjenih iz mržnje koji se u BiH registrira i broja onih koji dobiju sudski epilog, na malobrojne presude za ova krivična djela, koje su često nekonzistentne i nedovoljno elaborirane, a naročito na činjenicu da u BiH ne postoje dovoljno razvijeni niti ujednačeni standardi za adekvatno procesuiranje ovih krivičnih djela i razumijevanje njihovih pojedinih obilježja. 

Ovaj zbornik je nastao kao rezultat projekta „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, koji implementiraju Udruženje tužilaca Federacije BiH i Analitika – Centar za društvena istraživanja, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH.