Francesco de Sanctis

Biografija

Francesco de Sanctis je advokat (Advokatska komora Rim, Italija) i doktor nauka sa dvanaest godina profesionalnog iskustva u oblastima monitoringa sektora pravosuđa, tranzicijske pravde i vladavine prava.

Radeći kao ekspert na pozicijama unutar Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Misije Vladavine prava Evropske unije na Kosovu (EULEX) stekao je zavidno iskustvo u postupcima usmjerenim konkretnim rezultatima koji imaju za cilj poboljšanje efikasnosti i pravičnosti domaćih pravnih sistema u osjetljivim i kompleksnim kriminalnim slučajevima. Od oktobra 2012. godine radi kao konsultant na projektima koje finansira međunarodna zajednica namijenjenim pravosudnim sektorima u Bosni i Hercegovini i Gruziji. Objavio je preko deset akademskih članaka iz oblasti ljudskih prava, međunarodnog krivičnog prava i pitanja tranzicijske pravde te posjeduje značajno iskustvo univerzitetskog predavača na ove teme.