Krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti: nepreciznost norme

Policy memo Centra za društvena istraživanja Analitika identificira niz problema koji negativno utječu na efikasno procesuiranja krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, koje je u gotovo identičnoj formulaciji propisano u sva četiri važeća krivična zakona u BiH. 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava

Download

Ističući neke od ključnih izazova sa kojima se akteri krivičnog gonjenja suočavaju kada je riječ o procesuiranju ovog krivičnog djela – kao što su nedefiniranje osnovnih pojmova u krivičnom djelu izazivanja mržnje u krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine ili problem nepreciziranih nadležnosti za procesuiranje ovih krivičnih djela, memorandum nudi niz preporuka s ciljem da se postigne što veći nivo jasnoće  i harmonizacije u zakonskom opisu ovog krivičnog djela u važećim krivičnim zakonima u BiH.
 
Preporuke su prevashodno namijenjene nadležnim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini.