Vodič za procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini

Uprkos sveprisutnosti različitih manifestacija mržnje i predrasuda u Bosni i Hercegovini, još uvijek nije donesena sveobuhvatna i precizna zakonska regulativa u ovoj oblasti.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Almir MaljevićSrđan Vujović
Editor

Download

Pored toga, što je posebno važno, nisu formulirani ni odgovarajući protokoli za praktično postupanje u različitim fazama procesuiranja krivičnih djela počinjenih iz mržnje, koji bi precizirali elemente za prepoznavanje ovih krivičnih djela i nužne korake u istragama, pojasnili ulogu policije i tužitelja, te ukazali na ključne specifičnosti zastupanja optužnice pred nadležnim sudom u ovakvim predmetima. Ovaj Vodič nastoji barem djelomično popuniti tu prazninu. 
 

Vodič za procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini nudi praktične savjete profesionalcima koji se suočavaju sa ovim krivičnim djelima, ukazuje na njihove specifičnosti, te na potrebu za posebnom pažnjom policijskih službenika i tužilaca prilikom provođenja istražnih radnji i procesuiranja ovih krivičnih djela. U Vodiču se, iz tih razloga, jasno određuje krivično djelo počinjeno iz mržnje, te ukazuje na ključne korake i aktivnosti koje je potrebno poduzeti prilikom njihovog procesuiranja. 

Ova publikacija nastala je kao rezultat projekta “Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini”, koji implementiraju Udruženje tužitelja Federacije BiH i Centar za društvena istraživanja- Analitika, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.