Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini: problemi u tužiteljskoj praksi

„Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini: problemi u tužiteljskoj praksi“, naziv je policy brief-a zasnovanog na studiji koja, iz perspektive tužilaca, analizira zakonski okvir i praksu procesuiranja krivičnih djela počinjenih iz mržnje. 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Azra Kuči

Download

Policy brief sumira ključne probleme u ovoj oblasti, viđene prevashodno iz perspektive tužilaca, te ukazuje na glavne izazove u procesuiranju zločina iz mržnje u Bosni i Hercegovini. 
 
Preporuke su usmjerene prema ključnim institucijama u ovoj oblasti i nude okvir u kojem bi tijela zakonodavne i izvršne vlasti, pravosuđa, te tužilaštva i policijski organi trebalo da se kreću kada je riječ o unaprjeđenju prakse procesuiranja krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini.