Razvoj lokalne e-uprave u Bosni i Hercegovini

"Razvoj lokalne e-uprave u Bosni i Hercegovini“ je izvještaj Mediacentra Sarajevo (www.media.ba) nastao u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika (www.analitika.ba), Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (www.sogfbih.ba) i Savezom opština i gradova Republike Srpske (www.alvrs.com). Izvještaj je kreiran kao rezultat  istraživanja sprovedenog tokom 2010. i 2011. godine, čiji je fokus  analiza razvoja elektronske uprave na nivou općina i gradova u BiH.

Teme: Uprava i uslugeParticipatorno donošenje odlukaTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje

 

U ovom istraživanju elektronska uprava (e-uprava) nije shvaćena naprosto kao upotreba informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u upravnim procesima, već kao cjelokupna organizacija javnog menadžmenta u cilju poboljšanja administrativnih funkcija javne uprave, ali i participatorne komunikacije s građanima, a sve putem strateškog korištenja IKT-a.
 
Izvještaj je nastao kao odgovor na alarmantan nedostatak uvida u razvoj e-uprave u općinama i gradovima u BiH, posebno s obzirom da se radi o upravnim nivoima na kojima se odvija izuzetno značajan dio interakcija između organa vlasti i građana i donose se odluke koje značajno utiču na svakodnevni život građana. Rezultati istraživanja pokazuju da je dosadašnji napredak ograničen mahom na poboljšanje osnovnih administrativnih funkcija lokalne uprave, te da je BiH u značajnom zaostatku za svjetskim i regionalnim trendovima. U nizu prepreka daljem razvoju lokalne e-uprave, u izvještaju se posebno ukazuje na zabrinjavajuće odsustvo strateškog pristupa, manjak koordinacije, nejasne nadležnosti i nepotpun zakonski okvir.
 
Izvještaj nudi pregled različitih aspekata razvoja e-uprave na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući analizu zakonskog i institucionalnog okvira, javnih politika, kapaciteta i praksi unutar samih općina, kao i analizu web-stranica organa lokalne uprave, te nudi i niz preporuka za unaprijeđenje stanja u ovoj oblasti.
 
Autori izvještaja su: Fuad Ćurčić, Vedad Silajdžić, Mirna Jusić i Sanela Hodžić.
Urednici izvještaja su: Tarik Jusić, Sanela Hodžić i Fuad Ćurčić.

Izvještaj je nastao u okviru projekta “Razvoj lokalne e-uprave u Bosni i Hercegovini” koji je podržao Fond „Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine“.

Izvještaj na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.