Adela Bejtović Janušić

Biografija

Adela Bejtović Janušić je diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pravosudni ispit položila 2008. godine od kada radi kao savjetnik u Kabinetu predsjednika Općinskog suda u Sarajevu. Aktivno je učestvovala u procesima reforme pravosuđa te u radnim grupama za donošenje Zakona o dopunama Krivičnog zakona FBiH (Sl. novine FBiH 42/11) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH (Sl. novine FBiH 42/11). Trenutno magistrant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Međunarodnopravni smjer.  Pored BiH, dodatno stručno usavršavanje pohađala u SAD i nekoliko evropskih zemalja na temu reforme krivičnog zakonodavstva, organizovani  kriminal, oduzimanje nezakonito stečene imovine, međunarodna pravna saradnja, alternativni načini rješavanja sporova te pristup pravdi i reforma pravosuđa. Naučni rad Besplatna pravna pomoć u Bosni i Hercegovini objavila 2010. godine. 2014. godine kao govornik učestvovala na Konferenciji o svjetskim odnosima Univerziteta južne Floride – St. Petersburg, gdje je angažovana kao spoljni saradnik.