Prijedlog

Komentari na Prijedlog zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH

2016

Aktuelne aktivnosti na donošenju novog Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH nužan su i dobrodošao korak u pravom smjeru – jačanja statusa i nezavisnosti Institucije. Tekst Prijedloga, koji je formuliralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, predviđa značajna unapređenja, ali otvara i brojna pitanja te ostavlja mnogo razloga za zabrinutost.

Osvrt

Javni organi i proaktivno objavljivanje informacija u BiH: Kako izuzetke pretvoriti u pravilo

Dino Jahić
2015

Zakonskim okvirom o slobodi pristupa informacijama u BiH nije utvrđena obaveza javnih organa da samoinicijativno, i kada ne postoji konkretan zahtjev, objavljuju za javnost relevantne informacije koje posjeduju, što odstupa od novijih međunarodnih standarda. Ipak, istraživanje je pokazalo da su, uprkos nedostatku jedinstvene legislative i organizovanog sistemskog pristupa ovom pitanju, određene javne institucije u BiH uspjele ostvariti značajne rezultate u oblasti proaktivne transparentnosti.

Osvrt

Krivičnopravni okvir za procesuiranje krivičnih djela učinjenih iz mržnje

Ljiljana Filipović
2014

Analizirati krivičnopravni okvir za procesuiranje određene vrste krivičnih djela podrazumijeva da se ona, po određenoj karakteristici ili više njih, razlikuje od ostalih krivičnih djela i da ta specifičnost ima određene implikacije na primjenu pojedinih općih instituta krivičnog prava (materijalnog i procesnog). Kod krivičnih djela učinjenih iz mržnje ta je karakteristika posebna pobuda za njihovo izvršenje.  
Osvrt

Značaj procesuiranja govora mržnje u postkonfliktnim državama: lekcije iz Bosne i Hercegovine i lekcije za Bosnu i Hercegovinu

Francesco de Sanctis
2014

Procesuiranje govora mržnje je naročito kompleksno u postkonfliktnim državama. Takvom stanju doprinosi i nepostojanje jasne definicije govora mržnje, što je posljedica nepostojanja jedinstvenog standarda u pravosuđu evropskih država. 
Osvrt

Razumijevanje granice u BiH: pozivanje na mržnju koje predstavlja podsticanje na neprijateljstvo, diskriminaciju i nasilje

Andrew Smith
2014

Termini “zločini iz mržnje” i “govor mržnje” često se koriste kao da imaju isto značenje, uprkos tome što predstavljaju zasebne koncepte koji od država zahtijevaju različite odgovore. 

Osvrt

Osvrt: Zanemareni principi u reformiranju Predsjedništva BiH

Svjetlana Nedimović
2012

Dr. Svjetlana Nedimović podsjeća na različitu poziciju institucije predsjednika države - u pogledu istorijata, funkcija i simbolike - u odnosu na parlament.
 

Osvrt

Osvrt: Reforma Doma naroda

Florian Bieber
2012

Dr. Florian Bieber nudi novu perspektivu i proširuje diskusiju o reformi Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.