Andrew Smith

Biografija
Andrew Smith je pravo diplomirao na univerzitetu Cambridge, a magistrirao na University of California, Berkeley. Radi kao pravni savjetnik u organizaciji ARTICLE 19, gdje je angažiran na čitavom nizu projekata koji se tiču slobode izražavanja. ARTICLE 19 je nezavisna organizacija za ljudska prava koja širom svijeta radi na zaštiti i promociji prava na slobodu izražavanja i prava na slobodan pristup informacijama. U okviru Pravnog programa organizacije ARTICLE 19, Andrew se fokusira na pravne reforme u istočnoj Africi i u Aziji, pitanja govora mržnje i poticanja na mržnju, te prava na slobodu izražavanja marginaliziranih skupina i govor mržnje. Andrew takođe predvodi zagovaračke aktivnosti organizacije ARTICLE 19 u okviru Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija.