Florian Bieber

Biografija
Dr. Florian Bieber je profesor Jugoistočnoevropskih studija i voditelj Centra za jugoistočnoevropske studije pri Univerzitetu u Gracu (Universität Graz). Ranije je predavao Politiku istočne Evrope na Univerzitetu Kent (University of Kent) u Ujedinjenom Kraljevstvu. Zvanja magistra političkih nauka i historije i doktora političkih nauka stekao je na Univerzitetu u Beču (Universität Wien). Također, ima zvanje magistra jugoistočnoevropskih studija sa Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti (Central European University). U periodu između 2001. i 2006. godine radio je u Beogradu i Sarajevu u okviru Evropskog centra za pitanja manjina (European Centre for Minority Issues). Florian Bieber predaje kao gostujući profesor na Studijama nacionalizma na Centralnoevropskom univerzitetu (Central European University), a predaje i na Univerzitetu u Bolonji (Università di Bologna), te na Univerzitetu u Sarajevu. Tokom 2010. radio je kao gostujući istraživač na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke (London School of Economics), a 2009. godine bio je Luigi Einaudi predavač na Univerzitetu Kornel (Cornell University), SAD. Glavni je urednik časopisa Nationalities Papers. Njegovi istraživački interesi uključuju teme kao što su: institucionalni dizajn u multietničkim državama, nacionalizam i etnički konflikt, te politički sistemi jugoistočne Evrope. Objavio je niz radova o institucionalnom dizajnu, nacionalizmu i politici u jugoistočnoj Evropi, i to u Nationalities Papers, Third World Quarterly, Current History, International Peacekeeping, Ethnopolitcs i drugim žurnalima. Autor je i monografija Nacionalizam u Srbiji od smrti Tita do pada Miloševića (Münster: Lit Verlag, 2005, na njemačkom) i Post-War Bosnia: Ethnic Structure, Inequality and Governance of the Public Sector (London: Palgrave, 2006), a uredio je ili bio kourednik četiri knjige o jugoistočnoj Evropi. Florian Bieber je angažovan na slijedećim publikacijama i projektima Analitike: