Jačanje kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (Faza 2)

Ovaj projekat je nastavak prve faze projekta "Jačanje komunikacijskih kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH", koji je realizovan između decembra 2013. i jula 2015. godine u saradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK). Projekat finansira Vlada Velike Britanije.

Sveukupni cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta APIK-a u obavljanju svojih osnovnih funkcija: otvorenosti za saradnju sa ciljnim grupama; prevenciji korupcije; koordinaciji borbe protiv korupcije i obrazovanju, te unaprjeđenju nivoa stručnosti osoblja APIK-a u tematskim oblastima komunikacije, sukoba interesa, zaštite zviždača, i koordinacije borbe protiv korupcije.

U okviru projekta, fokus će biti stavljen na nekoliko ključnih aktivnosti:

  • Poboljšanje reputacije APIK-a i saradnje sa ključnim akterima kroz sistematsku i stratešku promociju aktivnosti u borbi protiv korupcije;

  • Poboljšanje znanja i vještina osoblja APIK-a u oblastima komunikacije, prevencije korupcije i koordinacije aktivnosti u borbi protiv korupcije;

  • Poboljšanje internih kapaciteta APIK-a u pogledu pružanja sistematskog obrazovanja javnih institucija na različitim nivoima vlasti u BiH sa anti-korupcijskim nadležnostima.

Projekat traje od oktobra 2015. do marta 2016. godine.

Vrijednost projekta: 71028,76 GBP

Donator: Vlada Velike Britanije

Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva

Osoblje

Tarik Jusić
Nermina Sadiković

Partneri

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH